PROJEKT: "Komercijalizacija novih proizvoda od koštica grožđa nastalih kroz IRI projekt"


Kratki opis projekta:Projektom "Komercijalizacija novih proizvoda od koštica grožđa nastalih kroz IRI projekt" komercijalizirat će se 3 nova proizvoda: ekstrakt koštica grožđa, hladno prešano ulje koštica grožđa, i brašno od koštica grožđa. Za navedene proizvode postoje prototipi, a projektne aktivnosti omogućit će njihovu komercijalizaciju na globalnom tržištu. Iz tog razloga u sklopu projekta planira se inovirati proces organizacije poslovanja prijavitelja u cilju komercijalizacije novih proizvoda na način da će se uspostaviti stručni tim koji uključuje eksperte za inoviranje procesa organizacije poslovanja u sljedećim područjima: proces separacije i sušenja koštica (ulazne sirovine), procesa prešanja i proizvodnje ulja, procesa proizvodnje brašna i ekstrakta te procesa punjenja i skladištenja ulja.


Ciljevi i očekivani rezultati:Specifični cilj projekta je komercijalizacija 3 nova proizvoda od koštica grožđa (ekstrakt, hladno prešano ulje i brašno) čiji su prototipovi razvijeni kroz istraživačko-razvojni projekt. U sklopu projekta inovirat će se proces organizacije poslovanja prijavitelja i instalirati nova oprema, a sve u cilju u cilju komercijalizacije novih proizvoda.


Program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.


Fond: Europski fond za regionalni razvoj


Ukupna vrijednost projekta: 3.452.999,37 kuna

IZNOS EU POTPORE: 1.501.724,71 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE: 24 mjeseca, 9.8.2020.-9.8.2022.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Josip Kutleša, voditelj projekta
Mob. 0951987994
e-mail: info@vinarija-trs.com


EU POVEZNICE:Europski strukturni i investicijski fondovi: www.strukturnifondovi.hr
Operativni program konkurentnost i kohezija: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/


"Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj"

PROJEKT: "RAZVOJ ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA“ ZA 2019. GODINU"


Kratki opis projekta: Provedbom aktivnosti ovog projekta zadruga je uložila u Poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora u obavljanju poslovne djelatnosti – proizvodnji vina te proizvoda od koštica grožđa: brašno, ekstrakt i hladno prešano ulje. Ulaganje se odnosi na aktivnost Kupnje nove opreme, koja se sastoji od sljedećeg:


  • Visokotlačni perač
  • Perač podova s usisnom granom
  • Stroj za čišćenje koštica

Ciljevi i očekivani rezultati: Kupnjom nove opreme unaprijedilo se poslovanje Zadruge, kako bi se nesmetano mogle provoditi sve potrebne analize i ispitivanja te proizvodila zdravstveno ispravna hrana, sukladno HACCP sustavu. Organizacija poslova je poboljšana i upravljanje resursima čovjek- vrijeme je učinkovitije s novom opremom te je održavanje nove vinarije brže i jednostavnije.


Program: Razvoj zadružnog poduzetništva za 2019. godinu. Ministarstva poduzetništva, gospodarstva i obrta Bespovratna sredstva su ostvarena iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, dodijeljena od strane Ministarstva poduzetništva, gospodarstva i obrta.


Ukupna vrijednost projekta: 155.270,51 kn

PROJEKT: "Ulaganje u nabavu opreme za proizvodnju vina"


Naziv prijavitelja:

Poljoprivredna zadruga TRS


Naziv projekta:

Ulaganje u nabavu opreme za proizvodnju vina


Naziv operacije:

E-impuls


Program:

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Fond:

Europski fond za regionalni razvoj


Ukupan iznos projekta:

300.000,00 HRK


Iznos EU potpore:

250.000,00 HRK


Razdoblje provedbe projekta:

6 mjeseci
Kontakt osoba:

Josip Vrbanek

Mob. +385 99 523 1074

Email. josip.vrbanek@georg.hr
EU poveznice:

Europski strukturni i investicijski fondovi: www.strukturnifondovi.hr

Operativni program konkurentnost i kohezija: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/
Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz fonda za regionalni razvoj

PROJEKT: "Razvoj novih proizvoda od koštica grožđa"


Kratki opis projekta:

Prijavitelj projekta, PZ Trs, u suradnji s Partnerom, Prehrambeno-tehnološkim fakultetom u Osijeku, kroz aktivnosti istraživanja i razvoja planira optimizaciju proizvodnih procesa s posebnim naglaskom na pripremi kvalitetne sirovine (sjemenke grožđa) te na procedure i postupke u daljnjoj preradi.


Ciljevi i očekivani rezultati:

Cilj projekta su tri nova proizvoda na tržištu kao rezultat djelatnosti istraživačkog razvoja i inovacija- hladno prešano ulje, brašno iz koštica grožđa te ekstrakt koštica grožđa


Program:

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.


Fond:

Europski fond za regionalni razvoj


Ukupna vrijednost projekta:

1.499.606,55 kn


Iznos EU potpore:

1.103.004,16 kn


Razdoblje provedbe projekta:

36 mjeseci 1.12.2017.-30.11.2020.
Kontakt osoba:

Martina Šaravanja, voditelj projekta

Mob. 098/667-453

Email. info@vinarija-trs.com
EU poveznice:

Europski strukturni i investicijski fondovi: www.strukturnifondovi.hr

Operativni program konkurentnost i kohezija: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/
"Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj"